Skip to main content
Factsheet, 2008

Besätttningsimmunitet: viktig för kontroll och begränsande av infektiösa sjukdomar i smågrisproduktionen

Svendsen, Jørgen; Olsson, Anne-Charlotte; Rantzer, Dan

Keywords

smågrisproduktion; infektionssjukdomar; immunitet

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008, number: 2008:9
Publisher: Partnerskap, Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svendsen, Jörgen
Olsson, Anne-Charlotte
Rantzer, Dan

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25821