Skip to main content
Factsheet, 2008

Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar: 1. Kliniska studier och produktionsresultat

Svendsen, Jørgen; Andersson, Mats; Botermans, Jos; Olsson, Ann-Charlotte

Keywords

slaktsvin; djurhälsovård; produktionsresultat

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008, number: 2008:11
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svendsen, Jörgen
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Andersson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25822