Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009Open access

Miljöövervakning i Mälaren 2008

Wallman Karin, Sonesten Lars, Wallin Mats

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2009, number: 2009:7
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet