Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2009

Naturvetenskap och arkitektonisk gestaltning

Johansson, Rolf

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2009, number: 3/2009, pages: 200-209
Title: Urban naturmark i landskapet - en syntes genom landskapsarkitektur
ISBN: 978-91-85735-14-3
Publisher: SLU, institutionen för stad och land