Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Kväve- och fosforbelastning på Florsjön och Östersjön : Källfördelningsmodellering med FyrisNP

Orback, Caroline; Wallin, Mats; Djodjic, Faruk; Rydin, Emil

Keywords

fortlöpande miljöanalys; källfördelningsmodellering; övergödning; fosfor; kväve

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2009, number: 2009:10
Publisher: Institutionen för vatten och miljö