Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Djurhälso- och djurskyddsaspekter på inhysning av avelskalkoner

Berg Charlotte, Gunnarsson Stefan, Odén Kristina

Published in

Specialarbete / SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
2003, number: 20ISBN: 91-576-6550-8
Publisher: SLU