Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Hjärtfrekvensmätning som metod att studera samspelet mellan häst och ryttare

Lanneborn, Lovisa

Published in

Specialarbete / SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
2003, number: 27
ISBN: 91-576-6615-6
Publisher: Inst för husdjurens miljö och hälsa