Skip to main content
Factsheet, 2009

Bevarande av naturliga fiendepopulationer i ett växtföljdssystem med blomstergräsremsor

Rämert, Birgitta; Anderson, Peter; Nilsson, Ulf; Rännbäck, Linda-Marie

Abstract

Under 2008 och våren 2009 genomfördes försök i laboratorium för att undersöka hur den allvarliga skadegöraren på kål, lilla kålflugan, Delia radicum, kan överleva och tillgodogöra sig nektar från olika nektarkällor (blommande växter), samt för en av dess viktigaste naturliga fiender, parasitstekeln Trybliographa rapae. Syftet med studien är att finna nektarkällor, vilka selektivt gynnar uppförökning av T. rapae men inte D. radicum. Detta för att erhålla en effektiv biologisk bekämpning av lilla kålflugan i fält genom att anlägga blomstergräsremsor i kålfältet, med utprövade nektarväxter, som selektivt uppförökar parasitstekeln

Keywords

skadeinsekter; Delia radicum; biologisk kontroll; Trybliographa rapae; odlingssystem; populationsutveckling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:9
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Nilsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Rännbäck, Linda-Marie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26368