Skip to main content
Report, 2009

Konsekvenser av indelningar i områden för redovisning av försök i svensk sortprovning

Forkman, Johannes; Amiri, Saeid; von Rosen, Dietrich

Abstract

I rapporten jämförs alternativa regionala och jordartsbaserade indelningar av södra Sverige för redovisning av resultat från sortprovningen. Undersökningen görs för vårkorn, höstvete och havre. Rapporten diskuterar också hur många försök som behövs per år och region för att nå tillräcklig precision i resultaten. De slumpmässiga variationerna vid olika indelningar jämförs. Det visar sig att indelningar i regioner minskar variationskoefficienten med 0,15 procent¬enheter i vårkorn, 1,0 procentenheter i höstvete och 0,5 procentenheter i havre. Eftersom dessa tal inte är större, och eftersom det behövs ett stort antal försök per region för att ge nödvändig säkerhet i resultaten rekommenderas att inga regionindelningar görs. Av samma skäl rekommenderas inte heller jordartsbaserade indelningar av försöken. För höstvete skulle dock tre storregioner kunna användas

Keywords

sortprovning; dimensionering; områden

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2009, number: 9
ISBN: 978-91-86197-54-4
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet