Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009Open access

Skogsskötsel för ökad tillväxt : faktaunderlag till utredning om möjligheter till intensivodling av skog

Fahlvik, Nils; Johansson, Ulf; Nilsson, Urban

Published in


ISBN: 978-91-86197-43-8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet