Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2009

Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas

Ericsson, Ingegerd; Grahn, Patrik; Skärbäck, Erik

Abstract

En angelägen fråga i dagens samhälle är huruvida det finns rum för barn. Om vi lät barns och ungdomars perspektiv ligga till grund för fysisk planering och skolors närmiljö, skulle vi då kunna skapa ett bättre samhälle för barn och unga?

Keywords

barn; ungdomar; fysisk planering; skolor; skolors närmiljö

Published in

Educare (Malmö)
2009, Volume: 2009, number: 1, pages: 81-101
Publisher: Lärarutbildningen, Malmö högskola