Skip to main content
Report, 2004

Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen. Beskrivning av ett pedagogiskt verktyg för beräkning av kväveutlakning från enskilda fält och gårdar

Aronsson Helena, Torstensson Gunnar

Published in

Ekohydrologi
2004, number: 78
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/2646