Skip to main content
Report, 2009

Föräldrars attityder till barn och ungdomars uppväxtmiljö, risker och olyckstillbud på lantbruk

Nilsson, Kerstin

Keywords

barn; ungdomar; föräldrar; risker; olyckstillbud; uppväxtmiljö; lantbruk

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:11
ISBN: 978-91-86197-25-4
Publisher: Fakulteten för landskpsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Nilsson, Kerstin

UKÄ Subject classification

Social Sciences
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26645