Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2003

Släckt kalk stärker jorden och ökar skörden

Blomquist, J; Berglund, Kerstin

Published in

Sockernäringens Betodlings Utveckling (SBU)
2003, pages: 37-39
Book title: Mot sockerskörd på Europanivå. En kunskaps- och inspirationsbok för svensk betodling
ISBN: 91-631-3477-2

   SLU Authors

  • Blomquist, Jens

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Berglund, Kerstin

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/2674