Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009

Tillämpning av metodik för miljöriskbedömning på utvalda förorenade områden

Jones, Celia; Allard, Ann Sofie; Gilek, Michael; Gunnarsson, Jonas; Lenoir, Lisette; Persson, Tryggve; Taylor, Astrid; Yesilova, Håkan

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2009, number: 5983ISBN: 978-91-620-5983-5Publisher: Naturvårdsverket