Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2003

Betydelsen av skogsbruksåtgärder för höga vattenflöden och översvämningar. Översvämningar och dess orsaker. 142:22, 15-21

Lundin, Lars

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2003, number: 22, pages: 15-21

   SLU Authors

  • Lundin, Lars

   • Department of Forest Soils, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/268