Skip to main content
Factsheet, 2009

Vanliga växtsteklar på rosor

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Rosor angrips av ett flertal skadedjur, däribland flera arter av växtsteklar. Inom den artrikaste stekelfamilj en, egentliga bladsteklar, Tenthredinidae, finner vi flertalet av de arter som angriper rosor. Till de minerande arterna hör rosenskottstekeln, som förstör det första floret. Den lilla rosenbladstekeln, vars ägg orsakar att bladen rullas ihop på ett karaktäristiskt sätt tillhör de gallbildande arterna vilket även sömntornsstekeln gör. Arter vars larver lever fullt synligt ute på bladen ingår i gruppen frilevande arter. Till den sistnämnda gruppen hör den slemmiga rosenbladstekeln och den vitgördlade rosenbladstekeln. Den gula rosenstekeln tillhör familjen rosensteklar (syn. borsthornsteklar), Argidae. Gemensamt för dessa steklar är att de saknar midja, dvs. de har ingen insnörning mellan bak- och mellankropp Fjärilslarver och stekellarver kan förväxlas. Larverna till samtliga av de ovan nämnda stekelarterna har sju par bukfötter (Fjärilslarver har högst fyra par). 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2009, number: 36 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26900