Skip to main content
Report, 2009

Skogscertifiering som instrument för förbättrad skogsskötsel inom det enskilda privata skogsbruket

Lidestav, Gun; Berg Lejon, Solveig

Keywords

skogscertifiering; förbättrad skogsskötsel; privat skogsbruk

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2009, number: 252
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Berg Lejon, Solveig
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26921