Skip to main content
Magazine article, 2009

Græsensilage med forskellig snitlængde til drægtige og diegivende moderfår

Eilersen, Rie Jasmund; Arnesson, Annika; Nadeau, Elisabet; Ranvig, Hans; Nørgaard, Peder

Abstract

Forsøget viste, at får med tvilling lam der gives 0,8 kg kraftfoder pr dag, under diegivningen æder 1,5 ganger mere ensilage end under drægtigheden. Snitning av ensilagen til en partikellængd på 1,3 cm medførte ikke højere optagelse af ensilage ved separat fodring. Når ensilage med denne snitlængde indgik i fuldfoder havde fårene en 12% større daglig foderoptagelse efter læmning sammenlignet med separat fodertildeling

Published in

Får
2009, volume: 74, number: 7/8, pages: 13-15

Authors' information

Eilersen, Rie Jasmund
Arnesson, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Ranvig, Hans
University of Copenhagen
Nørgaard, Peder
University of Copenhagen

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/26992