Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2009

Växtplankton i Storvänern

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2009, number: 51, pages: 34-37 Title: Vänern Årsskrift 2009

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund