Skip to main content
Factsheet, 2009

Svampsjukdomar på vin

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

De allra vanligaste svampsjukdomarna på vin i Sverige är gråmögel och mjöldagg. Eftersom bladmögel uppträder vissa år och är en mycket all varlig skadegörare tas även den upp i detta faktablad.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2009, number: 201 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27035