Skip to main content
Factsheet, 2009

Vinbärsgallkvalster

Hellqvist, Sven; Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Vinbärsgallkvalstret ( Cecidophyopsis ribis) angriper svarta vinbär. Detta gallkvalster förekommer över hela landet och är det allvarligaste skadedjuret på odlade svarta vinbär. Angrepp av gallkvalster kan reducera skörden dels genom kvalstrens egna skador, dels genom att de sprider en virussjukdom som medför att buskarna blir sterila. Ä ven röda vinbär kan angripas av gallkvalster. Det handlar om ett ett närbesläktat gallkvalster, C. selachodon. Endast några enstaka fall har hittills rapporterats från Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2009, number: 16 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellqvist, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27036