Skip to main content
Factsheet, 2009

Vinbärsgallkvalster

Hellqvist, Sven; Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Vinbärsgallkvalstret ( Cecidophyopsis ribis) angriper svarta vinbär. Detta gallkvalster förekommer över hela landet och är det allvarligaste skadedjuret på odlade svarta vinbär. Angrepp av gallkvalster kan reducera skörden dels genom kvalstrens egna skador, dels genom att de sprider en virussjukdom som medför att buskarna blir sterila. Ä ven röda vinbär kan angripas av gallkvalster. Det handlar om ett ett närbesläktat gallkvalster, C. selachodon. Endast några enstaka fall har hittills rapporterats från Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2009, number: 16 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Hellqvist, Sven

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Horticulture
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/27036