Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2009

Huden - vilka verktyg har jag och hur använder jag dem?

Bergvall, Kerstin

Published in

Conference

Sveriges veterinärkongress

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/27099