Skip to main content
Report, 2009

Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009

Brunet, Jörg; Wieslander, Hans

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultaten från inventeringar av lövplantor inom tolv hägn i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Efter sju växtsäsonger visar planterade ekar på hyggen i allmänhet mycket hög överlevnad (>90%). Tillväxten har ökat med tiden och ligger för närvarande på 30-50 cm per planta. Bok och avenbok som planterats på hyggen har haft en något lägre överlevnad (70-90%) än ek men överlevande plantor visar en god vitalitet och en genomsnittlig tillväxt på 10-20 cm per år. Bok planterad under björkskärm och under en av granskärmarna har haft en överlevnad på 60-70% och en relativ svag årlig tillväxt på 5-10 cm. Under den andra inventerade granskärmen hade flertalet plantor dött redan år 2006. Variationen i planthöjden har ökat med tiden hos alla tre trädslag. Både små och stora plantor visar idag god vitalitet och risken för ytterligare dödlighet bedöms som låg för plantor på hyggen och måttlig för plantor under skärm.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2009, number: 41
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Wieslander, Hans

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27104