Skip to main content
Factsheet, 2008

Föryngring av asp i Sveriges skogar 1953-2007

Edenius, Lars; Kempe, Göran; Bergström, Roger; Danell, Kjell; Ericsson, Göran

Published in

Fakta. Skog
2008,