Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2009

Globalhistoria och behovet av källkritik

Myrdal, Janken

Published in

Title: Omodernt: människor och tankar i förmodern tid
ISBN: 978-91-85509-18-8
Publisher: Nordic Academic press

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/27298