Skip to main content
Conference paper, 2009

Läkemedel och djurslagsskillnader

Ingvast; Larsson, Carina

Published in

Book title: Läkemedelskongressen 2009, Rätt läkemedel - patientnytta och individuell terapi

Conference


Läkemedelskongressen