Skip to main content
Conference paper, 2009

Utvärdering av majsensilage i foderstaten

Swensson, Christian

Keywords

mjölkkor; utfodring

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2009, Volume: Rapport 62, pages: 25:1-25:6
Book title: Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet
Publisher: SLU

Conference


Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö

  SLU Authors

  • Swensson, Christian

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/27304