Skip to main content
Report, 2004

Växtnäringsbalanser på ekologiska gårdar

Nyberg, Anna

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2004, number: 208
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära

Authors' information

Nyberg, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/2731