Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2008Peer reviewed

Jakten i Sverige – Omfattning, ekonomiska värden och attityder

Boman, Mattias; Mattsson, Leif; Ericsson, Göran

Published in

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, Rapport
2008, number: 6
Title: Friluftsforskning 2008: Sammanfattning av presentationer vid konferensen ”Friluftsforskning 2008” den 12-13 november vid Karlstads universitet
ISBN: 978-91-86073-19-0
Publisher: Friluftsliv i Förändring

Conference

Friluftsforskning 2008