Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2008Peer reviewed

Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt

Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; Mattsson, Leif

Published in

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, Rapport
2008, number: 6Title: Friluftsforskning 2008: Sammanfattning av presentationer vid konferensen ”Friluftsforskning 2008” den 12-13 november vid Karlstads universitet
ISBN: 978-91-86073-19-0
Publisher: Friluftsliv i Förändring

Conference

Friluftsforskning 2008