Skip to main content
Report, 2009

Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar – litteraturgenomgång

Jeppsson, Knut-Håkan

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:3
ISBN: 978-91-86197-11-7
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27382