Skip to main content
Report, 2009

Bedömning av kvalitetsskillnader över tid i vallar avsedda för hösilage med Yara N-sensor

Börjesson, Thomas; Söderström, Mats

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2009, number: 19
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Börjesson, Thomas
Lantmännen
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27415