Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003Open access

Precisionsodling Sverige 2002: verksamhetsberättelse från arbetsgrupperna

Söderström, Mats
Söderström, Mats (ed.)

Keywords

Verksamhetsverättelse; POS; Precisionsodling Sverige

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2003, number: 3
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/27431