Skip to main content
Report, 2003

Precisionsodling av vall: mätningar med en handburen sensor i vallförsök med nötflytgödsel på Tubbetorp i Västergötland 2002

Nyberg, Anna; Lindén, Börje; Wetterlind, Johanna; Börjesson, Thomas

Keywords

reflektansmätning; handsensor; POS; Precisionsodling Sverige; Tubbetorp

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sverige
2003, number: 5
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nyberg, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Lindén, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Börjesson, Thomas

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27432