Skip to main content
Report, 2002

Kvalitetsprognoser för brödvete och maltkorn med reflektansmätning i växande gröda

Börjesson Thomas, Ivarsson Kjell, Larsolle Anders, Wikström Lennart

Keywords

reflektansmätning; kvalitetsprognos; POS; Precisionsodling Sverige

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sverige
2002, number: 1
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Larsolle, Anders
Ivarsson, Kjell
Wikström, Lennart
Börjesson, Thomas

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27433