Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1998Open access

Teknik för växtplatsanpassad odling: sjöfartsverkets korrektionssignal för DGPS : spridningsteknik för platsspecifik gödsling

Thylén, Lars; Algerbo, Per-Anders

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; Växtplatsanpassad

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
1998, number: 2
Publisher: Institutionen för Jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/27434