Skip to main content
Report, 1998

Teknik för växtplatsanpassad odling: sjöfartsverkets korrektionssignal för DGPS : spridningsteknik för platsspecifik gödsling

Thylén, Lars; Algerbo, Per-Anders

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; Växtplatsanpassad

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
1998, number: 2
Publisher: Institutionen för Jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Thylén, Lars
Algerbo, Per-Anders

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27434