Skip to main content
Report, 1998

Rapportresa från en studieresa i norra Tyskland i mars 1997

Gustavsson, Kjell; Jonsson, Anders; Klint, Sven; Lindén, Börje; Nissen, Knud; Roland, Johan; Sahlberg, Per-Åke; Ströman, Magnus; Lars, Thylén; Åfors, Marie

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
1998, number: 1
Publisher: Institutionen för Jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Klint, Sven
Lars, Thylén
Roland, Johan
Sahlberg, Per-Åke
Ströman, Magnus
Jonsson, Anders
Lindén, Börje
Gustavsson, Kjell
Nissen, Knud
Åfors, Marie

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27435