Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2009

Rapport från en besättningsutredning – ökad förekomst av stereotypier hos suggor

Jacobson, Magdalena; Hållbus, Josefin; Fellström, Claes

Published in

Svensk Veterinärtidning
2009, Volume: 21, number: 5, pages: 23-24