Skip to main content
Book chapter, 2009

Medeltida storgårdar

Tollin, Clas

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2009, number: 47, pages: 87-102
Book title: Agrarhistoria på många sätt : 28 studier om människan och jorden : festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag
ISBN: 978-91-85205-91-2
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Social Sciences
Economics and Business
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27481