Skip to main content
Report, 2002

Handburen Hydro sensor i vall: prediktering av torrsubstansavkastning och kvalitetsegenskaper

Börjesson, Thomas; Nyberg, Anna; Stenberg, Maria; Wetterlind, Johanna

Keywords

reflektansmätning; kvalitet; POS; Precisionsodling Sverige; Hydro sensor

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sverige
2002, number: 2
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nyberg, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Börjesson, Thomas
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27501