Skip to main content
Report, 2006

Precisionsodling: avstämning av verksamhet och vision hos olika aktörer : åhörarkopior från seminarium i Skara den 19 april 2006

,

Keywords

precisionsodling; platsspecifik; POS; Precisionsodling Sverige

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

No information found

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27502