Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Insamling av GIS-data och navigering med GPS: en praktisk övning

Söderström, Mats; Nissen, Knud

Keywords

precisionsodling; platsspecifik; POS; Precisionsodling Sverige; GPS; GIS

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet