Skip to main content
Report, 2006

Insamling av GIS-data och navigering med GPS: en praktisk övning

Söderström, Mats; Nissen, Knud

Keywords

precisionsodling; platsspecifik; POS; Precisionsodling Sverige; GPS; GIS

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nissen, Knud
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27503