Skip to main content
Factsheet, 2009

Vårvete i odling till helsäd

Wallsten, Johanna

Keywords

Stärkelse; Avkastning; Ogräs; Mognad

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2009, number: 2009:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27662