Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009Open access

Vårvete i odling till helsäd

Wallsten, Johanna

Keywords

Stärkelse; Avkastning; Ogräs; Mognad

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2009, number: 2009:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Wallsten, Johanna

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/27662