Skip to main content
Report, 2009

Jordartskarta för jordbruksmark

Djodjic, Faruk; Nisell, Jakob; Brandt, Maja; Söderström, Mats

Published in

Rapportserie SMED
2009, number: 25
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut