Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Jordartskarta för jordbruksmark : jämförelsestudie mellan olika metoder för interpolation av mätpunkter samt testning av deras betydelse för PLC-beräkningar

Djodjic, Faruk; Nisell, Jakob; Brandt, Maja; Söderström, Mats

Published in

Rapportserie SMED
2009, number: 25
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut