Skip to main content
Factsheet, 2009

Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?

Hake, Mikael

Keywords

Tranor; förebyggande; skador; gröda

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2009, number: 2009-2
ISBN: 978-91-86331-04-7
Publisher: Viltskadecenter

Authors' information

Hake, Mikael
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business
Social Sciences
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27704