Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2009

Ökad gruppstorlek i inredda burar : hur påverkas produktion, dödlighet och äggkvalitet?

Wall, Helena; Tauson, Ragnar

Published in

Fjäderfä
2009, number: 6, pages: 20-24