Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2009

Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället

Fries, Ingemar; Kristiansen, Preben

Published in


Publisher: Förenade Bigårdar Förlag

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Publication identifier

  ISBN: 978-916335552-3

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/27725