Skip to main content
Report, 1999

Precisionsodling '98: seminarium och utställning i Skara den 10 mars 1998 : redovisning av föredrag avseende precisionsodlingens möjligheter, utveckling och problem

Lindén, Börje

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; Växtplatsanpassad odling

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
1999, number: 3
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Lindén, Börje

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27771